Salangi ka saguli.
Palablaban yang pasibayu ing sikan at dangal na ning Kapampangan!

(Ignite the glory and honour of the Kapampangan once more!)

Luid ka uling Kapampangan ka!
  1. coconutking241 reblogged this from theurbankapampangan
  2. lostmytardiskey reblogged this from pinoy-culture
  3. my-sweet-sansrival reblogged this from pinoy-culture
  4. muchymozzarella reblogged this from pinoy-culture
  5. iaskforpleasurefirst reblogged this from pinoy-culture
  6. pyrolynx reblogged this from pinoy-culture
  7. ladyurduja4xx reblogged this from pinoy-culture
  8. thesassypanda reblogged this from pinoy-culture
  9. pinoy-culture reblogged this from theurbankapampangan
  10. theurbankapampangan posted this